portret

biografija

Imenovani ovlašćeni aktuar "Generali Osiguranje Srbija"

Zamenik direktora direkcije za aktuarske poslove "Generali Osiguranje"

Specijalnost

• MRS 19 - Obračuni prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 19 – primanja zaposlednih;

• „Embedded value calculation“ za životna osiguranja;

• Test adekvatnosti obaveza u životnom osiguranju.

Radno iskustvo

Ovlašćeni aktuar (imenovan) "Generali Osiguranje Srbija" Beograd
Februar 2014 – sada

Zamenik direktora direkcije za aktuarske poslove "Generali Osiguranje" Beograd
Avgust 2012 – sada

• Upravljanje radom direkcije;

• Ostali aktuarski poslovi prema Zakonu o osiguranju.

Ovlašćeni aktuar (imenovan) "Generali Reosiguranje" Beograd
Februar 2010 – sada

• Izrada aktuarskih mišljenja;

• Ostali aktuarski poslovi prema Zakonu o osiguranju.

Ovlašćeni aktuar "Generali Osiguranje" Beograd
Decembar 2009 – Avgust 2012

• „Life Embedded value“ analiza;

• „Liability adequacy test“ – za životna osiguranja;

• Pricing and product development for life insurance;

• Razvoj proizvoda i tarifa za životna i neživotna osiguranja;

• “VP/MS” – pravljenje softverskih modela i aktuarskih funkcija za implementaciju u IT sistem;

• “Archimedes” aplikacija za LAT i embedded value obračun;

• Izveštavanje prema Generali PPF Holdingu u Pragu;

• Saradnja na raznim projektima sa Generali PPF Holdingom;

• GEB (Generali employee benefit) kvartalno izveštavanje;

• Priprema podataka i obračuna za aktuarska mišljenja;

• Ostali aktuarski poslovi prema Zakonu o osiguranju.

Aktuar "Generali Osiguranje" Beograd
Octobar 2006 – Decembar 2009 (3 godine i 3 meseca)

• „Life Embedded value“ analiza;

• „Liability adequacy test“ – za životna osiguranja;

• Pricing and product development for life insurance;

• Razvoj proizvoda i tarifa za životna i neživotna osiguranja;

• “VP/MS” – pravljenje softverskih modela i aktuarskih funkcija za implementaciju u IT sistem;

• “Archimedes” aplikacija za LAT i embedded value obračun;

• Izveštavanje prema Generali PPF Holdingu u Pragu;

• Saradnja na raznim projektima sa Generali PPF Holdingom;

• GEB (Generali employee benefit) kvartalno izveštavanje;

• Priprema podataka i obračuna za aktuarska mišljenja;

• Ostali aktuarski poslovi prema Zakonu o osiguranju.

Obrazovanje

Ekonomski fakultet, Beograd

Magistarke studije
2005 – sada

Aktuarski kurs

Matematički fakutet, Beograd

Diplomirani matematičar

2000 – 2005

ime:
prezime:
telefon:
email:
poruka:


aleksandar.perishic@gmail.com
+381 64 863 66 10